Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.06.2012 00:06 - Иван Върбанов, Концепция за развитие на "Връзки с обществеността" - БНТ
Автор: ivanvarbanovtv Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1792 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 19.02.2014 14:16


ПОВЕЧЕ ЗА МЕН ВИЖТЕ НА САЙТА   www.ivanvarbanov.alle.bg

______________________________________________________________________

КОНЦЕПЦИЯ

за развитието на отдел „Връзки с обществеността и медиите”

в Българската Национална Телевизия

изготвена  от

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ

 

за конкурсен избор на кандидат

 

София, 30 юли 2011г.

                                                             

 

                

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТО НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ

на отдел „Връзки с обществеността и медиите” на БНТ:

 

  • Приоритетният  антикризисен  ПР -   ключов елемент от публичната комуникация  на обществената медия. Следвайки комуникационната си стратегия, БНТ е нужно  адекватно и своевременно да реагира и управлява информацията в публичното пространство за нея, за нейните продукти или служители, като не се допуска реакция постфактум. 

 

  • Изготвяне  и  разпространение на актуална и позитивна информация в контекста на реформи и трансформации на медията.

 

  • Широка публичност : относно  всички дейности, решения на мениджмънта, провеждане на антикризисни  мерки, реорганизации и оптимизации в телевизията и активен  диалог с обществеността и медиите по всички теми от дейността на БНТ.

 

  • Изготвяне на нова стратегия за  комуникиране и  налагане на бранда „БНТ” със слогън “ТЕЛЕВИЗИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ”

 

  • Изграждане на нов  имидж на медията, излъчване на  точни послания и налагане на нова модерна визия

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 1/  БНТ - обществената телевизия, с мисия в условия на конкуренция и криза

 Стандартна дефиниция за обществени  радио или тв оператори няма, въпреки че ключовите характеристики са ясно идентифицирани. Веднага бих могъл да изведа акцента, че обществените радио и тв оператори предоставят и създават съдържание и предават програма, с цел да информират и да отстояват и налагат определени обществени, социални, образователни и културни ценности, в унисон с националните интереси, приоритети и цялостно развитие на обществото.

 

2/БНТ е част от дуалистичната система от обществени и търговски електронни медии

 Разликата между обществените оператори и търговските медии е в измеренията и приоритетите, които си поставят те. И ако за търговските медии главният и водещ измерител за успеваемост е привличането на рекламни приходи и завоюването на по-голям пазарен дял, то обществените медии, които са независими и свободни, са ситуирани в измеренията на друга координатна система от функции и отговорности.

 Обществената телевизия – БНТ,  е приносител на мисията, за създаването на специфични и приоритетни по съдържанието си тв продукти и програми.

 Националната и обществена генерална функция пред БНТ: „за гарантирането на обективност и безпристрастност на отразяваните теми, като медията стои далеч от корпоративни и частни интереси”, е проектирана и зададена не само от законодателството, европейските директиви, медийната система, но и поради модела на функциониране и начина на финансиране -  субсидия от държавния бюджет (данъци, такси, фонд).

 Обществената медия е важна част от демократичното, социално и културно развитие и потребности  на обществото,  и е стожер на медийния плурализъм.   

    

3/ Неизменна характеристика на БНТ като обществен оператор е принципът за всеобщ достъп както по отношение на техническите параметри, така и по отношение на съдържанието.

 Приоритет за обществената медия БНТ е отварянето и към максималната част от зрителската аудиторията, поддържането на активен диалог, предоставянето на възможността гражданският глас да бъде изразяван често в ефира, като белег и израз на обществена легитимация и разпознаваемост от  аудиторията.

 БНТ е създадена заради зрителите и тя трябва да работи за тях!

 ---------

 4/ ИДЕНТИЧНОСТ ОСНОВАНА НА СТАНДАРТ, ДОВЕРИЕ , ОБЕКТИВНОСТ, АВТОРИТЕТ

 Намираме се в динамична и променяща се медийна, регулаторна и пазарна среда. Очакваме либерализация на медийните нормативи и заради подготовката и обявяването на изцяло обновения като философия и постановки  Закон за радиото и телевизията. Вече са налице и конкретните стъпки, които отварят вратата за обществения оператор по посоката на осигуряването на допълнително перо от приходи, освобождаването на режима върху използването от БНТ на най-новия и резултатен маркетингов инструмент „продуктово позициониране”.

 В условия на динамична конкуренция и битка за рекламодатели, пазарни ниши и аудитория, обществената БНТ е необходимо  да намери, доразвие и комуникира своята идентичност, в основата на която е задаването на стандарти в национален мащаб, отстояване на доверието на аудиторията, обективност, авторитет на медията.

Като част от същността и характера на обществената медия е спазването на принципът всички програми по своето съдържание и форма да бъдат подходящи за максимална част от аудиторията, включително децата.

 Приоритетно е задължението на обществената медия, да бъде еталон в спазването на етичните стандарти. Програмата трябва да отговаря на очакванията на отделният зрител, на деца и възрастни, на малцинствени групи, хора с увреждания.

 Изключително важно е редуцирането на тв продукти, в които има доминиращи сцени на секс, насилие, неподходящ „силен” език.

Програмите на БНТ трябва да отразяват всички социални нива на обществото.

 


5/ БНТ - телевизията на българските граждани!

 Възпитателната, образователната и културната линии в програмата са специфичните, индивидуални характеристики  емблематични за същността и лицето на  обществената телевизия. Утвърждаването на ценностите, духът, националната идентичност, култура и наследство (език, музика, литература, драматургия), отразяването на проблемите и темите от дневния ред на гражданското общество, публичните дискусии – всичко това е изгражда нейната същност, и спомага тя да  бъде идентифицира като ТЕЛЕВИЗИЯТА, КОЯТО ОТРАЗЯВА ДНЕШНИЯ ДЕН ПРЕЗ ОЧИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. И нека не забравяме, че в основата на функционирането и е гарантирането на конституционното право на гражданите за достъп до информация.

 

 

 6/БНТ- НИЕ СЪЗДАВАМЕ ТРАДИЦИЯТА!

 Журналистиката правена в БНТ е еталон за точност, честност, безпристрастност, бързина. Запазената марка на „ПО СВЕТА И У НАС” е сред безспорно блестящите постижения в продукцията на БНТ и телевизионното новинарство, изразител на  налагането на професионален стандарт в производството на информация от медията в национален мащаб.

 Това лидерство  трябва да бъде отстоявано, като обаче се налага да бъдат търсени нови модерни форми в поднасянето и визията на НОВИНИТЕ, за да достига съдържанието още по-бързо и комуникацията с аудиторията да бъде многопосочна, през всички комуникационни канали, предлагащи аудио-визуални продукти на потребителя.

 

6/БНТ -  лидер в националните новини.

 Обществената телевизия БНТ е разпознавана през годините като безпристрастна, точна и балансирана медия в представянето на факти и събития, като спектърът на гледните точки е максимално отворен и подчинен на единствената цел – уважение към истината и пълното и подробно показване на фактите. Авторитетът на бранда „БНТ” през годините е наложен чрез силата на информационните емисии. БНТ е разпознаваема медия с  имидж на институция, заради рефлексията изградена през десетилетията като нагласа сред публиката, дефинирана от разбирането, че „всичко чуто и видяно  в  „ПО СВЕТА И У НАС” е абсолютната истина.

Информационното лидерство на  БНТ се корени и в обема и максимално подробното отразяване на всичко, което се е случило през деня. БНТ разполага с огромен ресурс и в производството на информация и покриване на събитията работи с мащаб, което е отличителна черта на потенциала на медията. Това е професионален актив, който е част от мощността, индификацията  и  същностния имидж на медията , върху които се проектира  и  комуникацията на  новото  лице на медията.

 

 

7/Доверието на зрителите към БНТ –  първостепенен приоритет! Комуникацията се променя!

 Спечелването и отстояването на доверието на публиката  към БНТ, е индикатор за успеха и  функция от нивото на професионализма и качествата на аудио-визуалните продукти на медията. Постигането на висока степен на доверие е двупосочен процес, който не се измерва единствено и само с рейтингите. Доверието се изгражда с години.

 Днес, сред медиите социалните мрежи като с магнит притеглиха огромна аудитория от потребители. Каква е причината за този бум? Единствено и само в променилата се същност на комуникацията. Тя се промени и вече  е много повече мрежова, отколкото векторно посочна. Медията вече е част от излъчването на съобщения и послания, като тя, в ролята си на посредник, е призвана да предизвика и конкретни реакции, които са видими и лесно  измерими в пространството.

 Факт е, че комуникацията все повече  протича в посока привличане на вниманието – събуждате на интереса, създаване на нагласи, желания и действие. 

 Неделима част от тази многоплановост в комуникацията е интерактивността, възможна чрез интернет платформата на БНТ- която е продължението на връзката със зрителите чрез форумите, блоговете, социалните мрежи. Защото диалогизацията и споделянето стават главното социално действие днес. Хората искат да спорят, да обсъждат, да кажат какво мислят, да се оплачат.

 

 И ако социалните мрежи им дават това право в големи количества и съвсем свободно, то обществената телевизия може да визуализира  този процес и да създаде нова комуникация съзнавайки, че  социалните медии не могат да бъдат конкурент на традиционните. Пък и БНТ има  ангажимента към обществото да му предоставя достоверна, прецизна информация, и да визуализира  истинността на реалиите от деня (за разлика от анонимността на интернет пространството).

 

 

 8/БНТ е нужно да бъде в синхрон с новите технологии и форми на аудио-визуални продукти

21 век, който положи началото на новата комуникация,  налага  нова форма и съдържание на аудио-визуалните продукти.

В ерата на цифровизация, именно чрез силата на социалните мрежи,  медия микса и бързината и многообразието на комуникационните канали, обществената телевизия трябва да изгради рефлективността и да съумее да се движи заедно и в синхрон с начина, езика и новите измерения в потребяването на аудио-визуални услуги, като част от глобалния информационен и комуникационен поток.

Това, без съмнение налага и грижата,  и отговорността за смелото, адекватно и   навременно „ъпдейтване” (осъвременяване) на  създадените  елементи  на програмното съдържание, и начина на реализация и отстояването на  стандартите  в  тв сегменти.

 Новият имидж и новото лице на БНТ е логичната проекция от степента на трансформация през използването и въвеждането  на новите технологии, нивото на дигитализацията, използването на формите на комуникация  -  новият език и начин  на общуване  и диалог с аудиторията.

 БНТ се проектира и чрез навлизането и използването на  различните комуникационни медийни канали – интернет, ефир, социални мрежи, мобилни приложения, специално разработено съдържание.  В  интерактивната и цифрова ера, основателно е очакването на потребителите,  да им бъде предоставен микс от медийно допълващо се съдържание във всички посоки на развитие и пренос на информацията. По отношение на формата това са – бързият стрийминг,  високият стандарт на картина и звук, а по отношение на съдържанието – бързина, вербалност, модерна стилистка, богатство и многообразие на предоставяното  медийно  съдържание. Медията трябва да може да предоставя повече неща, които потребителят би намерил  веднага, на момента  в интернет.

 

9/ Стратегическото място – интернет!

Разбира се, че  стратегическото място за БНТ е интернет. Сайтът на освен видео архив на продукциите, трябва да разработи и допълващата посока на медийните продукти – онова, което те не съдържат в създаването си за тв ефира. (Отправки и линкове  към местата, биографиите на актьори или водещи, поддържаща информация.)

 Обратната връзка е възможна да бъде жива, активна и непрекъсната именно чрез уеб-разширението на  медията –

 БНТ УЕБ, форумите и разработването на собствени платформи в социалните медии и инетрнет .

 

 BNT WEB

БНТ УЕБ е златният ключ, който е верен и жив алтернативен инструментариум на поръчковите социални или пийпълметрични данни и  рисърч допитванията  до зрителите  чрез извадки.  Чрез BNT WEB ще стане съвсем естественото интегриране на зрителя като съавтор на програмното тв съдържание на обществената телевизия – ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ЗРИТЕЛЯ, ЗА ЗРИТЕЛЯ!

А така ще бъде видим профила на аудиторията, представителността, интерес(а)ите на аудиторията към програмата.

 

 

10/ Налагането на марката

Брандът „БНТ”  като  първата телевизия на България, трябва да бъде преосмислен и наложен отново. Съвсем ясно и очевидно за всички нови телевизии  у нас бе неистовият им стремеж да придобият в слогъните или имената си  именно характеристиката  „национална” (ББТ, ТВ Европа), като това  бе  част от изграждането на имиджа им, независимо от лиценза или вида на разпространение. 

Характеристиките на БНТ като националният и обществен тв оператор,  трябва да бъде наложен агресивно и динамично.

 Несъмнено БНТ трябва да търси своята индивидуална посока на развитие, без да се оглежда или съизмерява с останалите  играчи на медийния пазар или да „поглежда” в техния опит или стратегия. Намирането на собствения характер, визия и стратегия на развитие с ясно дефиниране на приоритетите и алгоритъма на въвеждането им, е в основата на успешния преход в условия на преформатиране  на медийния пазар у нас.

Днес се изисква повече смелост и решителна непоколебимост и бързина, именно в промяната и въвеждането на новите реалии и успешни практики от световния медиен пазар.


11/ ИМИДЖЪТ НА МЕДИЯТА Е ФУНКЦИЯ И ОТ ЛИЦАТА НА МЕДИЯТА, ЦЯЛОСТНАТА ВИЗИЯ  И ВЪТРЕШНОКАДРОВАТА СТИЛИСТИКА

Търсенето и налагането на нов имижд и лице на медията е неразривно свързан със самата стилистика на картина, студиен интериор, светоусещане, телевизионен дизайн. Лицата на медията създават имиджа и. За това считам, че е нужно  допълване на състава на  водещите (особено  мъжете) в НОВИНИТЕ, налагането на лица и от средното поколение, с визия излъчваща компетентност и доверие.

 Наложително е и по-детайлно и взискателно прецизиране на  вида, облеклото, стилистиката на прическите, грима,  поведението пред камера, дори и работа за присъствие, излъчване, правоговор и дикция на водещи и журналисти.

Цялостната визия и индивидуалност на  стилистиката на БНТ  трябва да бъде изработена и съгласувана  с режисьорите на предаванията, но и зададена като параметри централизирано към всички ръководни изпълнителни звена.

 

12/ Продуцирането на значими събития е част от силата и ролята на обществената медия и начин за комуникиране на бранда БНТ.
Мащабността на проектите, студиата, присъствието на много публика в предаванията, богатството от дискусионни предавания, музикални формати,  са  част от характеристиките   на програмите  на обществената медия.
Телевизионните адаптации на театрални постановки, уникални оперни спектакли, чествания, фестивали, традиционни празници са част от функциите, които има обществената медия – да подкрепя и популяризира културата, ценностите, националната идентичност и дух.

Биха могли да бъдат  заснемани последни постановки (преди да отпаднат от афиша), да се ко-продуцират зрелищни събития, да се представят тв версии на културни проекти. 

Зретелите адмирират копрудукциите и производството на българска кино продукция и сериали.

 


13/ Комуникацията с медиите е важна част от представянето и на БНТ пред аудиторията.

Присъствието на БНТ в печатните медии е важна стратегическа задача. Не бива това присъствие да се изчерпва с пресрелийзи подготвени от отдел „Връзки с обществеността”. Необходим е пряк диалог с медийните репортери, не само във връзка с  регулярното захранване с текуща гореща информация около изданията на предаванията, и планирането на имиджови интервюта. Отделът е нужно да създава и ситуира събития с участия на лица от тв ефира.  Важна  е готовността и способността на БНТ за открити  дискусии  и регулярни пресконференции (срещи), чрез които да се  общува свободно с  представителите на печатните медии, без притеснения от неудобни въпроси. Компетентното и авторитетно говорене и разясняване на стъпките, които предприема управляващия мениджъмнт, ще способства широко, публично и прозрачно ясно  да  се обясняват новите задачи, цели, процеси  и мисия, които съпътстват цялостното преустройство и трансформация на медията.

Задължителна е бързата рефлективност към разпространението на подвеждаща или неверна информация  в сайтове и жълти издания, касаеща медията или нейния екип. Липсата на позиция в такива ситуации, подкрепя истинността на поръчаната и разпространена информация, ако тя не бъде оспорена или оборена публично и навреме.


14/Телевизията и крос медийните проекти.

Изключително важно е създаването на медийни партньорства с печатните издания, радиостанциите, водещите информационни сайтове и агенции,  в дух на добронамереност и информационно партньорство. Създаването на общи  проекти или каузи, които да се отстояват и съвместни действия по обществено значими теми, е сред задължителната нова комуникационна политика на модерната електронна медия. В печатното издание именно е мястото, където темата от новините или след разговорът в студиото, тя може да бъде проследена, доразвита, анализирана и дори преосмислена.

 

15/АВТОРЕКЛАМАТА
Креативността в създаването на нешаблонни, провокационни автореклами е част от цялостната стратегия за привличането на аудиторията към програмите на Телевизията.  И още : създаването на предавания от типа „Зад кулисите на БНТ” или „БНТ за БНТ”, „Зрителите имат думата”   и през страниците на печата, радиото и интернет сайта, би трябвало да е част от тази стратегия.

 

16/ Социалната отговорност на БНТ да се активира!

 Социалната отговорност на медията се изразява чрез ангажиране към важните значими проблеми на обществото, които сме видели в новинарските емисии и сме идентифицирали като днешните проблеми на нацията. Сред морето от теми може да се маркират, и ниската степен на образование, и чистотата на околната среда, и работата  и функционирането на социалните институции у нас, и проблемите на хората с увреждания.....

Важно е, БНТ да избере и да се фокусира върху част от тях,  да ги обяви, и да работи за тяхното решение, като част от социалните си ангажименти, като медия и институция. Сред идеите могат да бъдат имиджови проекти свързани с конкретиката на опазването на културно- историческото наследство, дарения, спонсорства на медията, облагородяване на градската среда, подпомагане на домове за сираци, възрастни хора, дори доброволен труд. Разбира се, всичко трябва да бъде планирано и разписано в краткосрочна и дългосрочна перспектива.

 

17/ РЕГИОНАЛНИТЕ ТВ ЦЕНТРОВЕ – посланици на медията по места.

Значима е и ролята на регионалните центрове в контекста на изграждането на имиджа и лицето на БНТ. Освен създаването на програми с местно значение и акцент, предназначени за населението на съответния регион, както и за участие в националните програми, те имат ролята, функцията и стратегическия потенциал да се превърнат в продуцентски и културни водещи средища в съответните градове. Тези центрове би трябвало да имат конкретни обществени ангажименти, като насърчават  и   бъдат мотор, за създаването и възпроизвеждането на аудио-визуални продукции, български музикални и драматични произведения, провокирането на значими дискусии, културни, научни, социални форуми и други.

 

# # #

_________________________________________________________

Концепцията е авторска и е изготвена във връзка с обявения конкурс от БНТ
за
позиция  - ръководител звено  “Връзки с обществеността”.

 

Иван Върбанов©                                             София, 30 юли.2011г.

_________________________________________________________

 

 

  Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ivanvarbanovtv
Категория: Новини
Прочетен: 1610648
Постинги: 684
Коментари: 361
Гласове: 421
Архив
Календар
«  Юли, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031